Det finns många sätt att ta sig till Älvdalens flygklubb!

Flyg: Se här för Flight Information

 

Båt:

Fältet ligger intill sjön Myckeln och har egen brygga för besökande båtar och sjöflyg.

 

Bil:

Från Mora: Följ Rv 70 norrut, sväng vänster vid första bensinmacken i Älvdalen och åk ca 1 km. Sväng vänster igen alldeles före bron över Österdalälven.

Från Oxberg, Evertsberg: Sväng höger alldeles efter bron över Österdalälven.