Modellflygsektionen ligger vilande.
Om det finns intresser för nya aktiviteter hör av dig till någon i styrelsen.