Pilot? - Det är din tur nu!

IMG 20220525 185308 edited

Sedan maj 2022 har klubben en aktiv flygskola för NLF.

Vi skolar på SE-VKK.

Det finns olika typer av certifikat

NLF:

NLF certifikat ger behörighet att flyga NLF-flygplan för två personer. I klubben finns för närvarande ett flygplan, SE-VKK att tillgå.

PPL:

Private Pilot License ger möjlighet att flyga tyngre flygplan under mer avancerade omständigheter till exempel  I mörker. Älvdalens flygklubb har ett flygplan med plats för fyra personer, SE-GPE.

LAPL: Light Aircraft Pilot License

Ger möjlighet att flyga flygplan upp till två ton och för fyra personer

Vägen till ett certifikat

Teori:

Utbildningen sker online där utbildningsmaterialet går att ladda ner och med diagnostiska delprov. Därtill hjälper flygklubbens teorilärare till med uppstartsföreläsningar och frågestunder. Ämnena inkluderar allt från flygningens grundprinciper, flygradiotelefoni till navigation och meteorologi.

Praktik:

Flyglektioner kan du ta när som helst under året med någon av våra flyglärare, antingen parallellt eller seriellt med teorin. Minimikravet för UL-certifikat är 25 flygtimmar, för PPL 45 flygtimmar.

 

Om du har några frågor eller är intresserad av flygskolan hör av dig till oss på flygskola@alvdalsflyg.se